Het jawoord is definitief, Tielt en Meulebeke smelten op 1 januari 2025 samen: “Het is gewoon logisch dat we elkaar opzoeken”

Sinds gisteren is het officieel: Tielt en Meulebeke smelten op 1 januari 2025 samen tot één nieuwe fusiegemeente met net geen 32.000 zielen. Dat die Tielt zal heten, wist u al. En dat de eigenheid ván en verbondenheid mét Meulebeke prioritair is, werd ook al meermaals in de verf gezet. Hoog tijd om de Tieltse burgemeester Luc Vannieuwenhuyze met zijn Meulebeekse collega Dirk Verwilst aan tafel te zetten voor het Grote Fusie-interview. “Dit verhaal moet iedereen sterker maken”, klinkt het. “Eén plus één wordt in dit geval drie.”

Wanneer Meulebeke en Tielt op 1 januari 2025 met elkaar in het huwelijk treden, zal dat het slotstuk zijn van een weloverwogen en tot in de kleinste details afgewogen parcours. De eerste, toen nog informele, stappen dateren al van het voorjaar 2021. “Toen hebben we een eerste keer aan elkaar gesnuffeld”, glimlachen Luc Vannieuwenhuyze (65) en Dirk Verwilst (56), burgemeester van respectievelijk Tielt en Meulebeke. Collega’s met een goeie onderlinge verstandhouding ook, blijkt uit het anderhalf uur durende gesprek. “We hebben elkaar het laatste jaar érg goed leren kennen. Met dank aan het fusieverhaal. We zitten op dat vlak volledig op dezelfde golflengte.”

Nog een goed jaar en de nieuwe fusiegemeente is geboren. Ligt de doopsuiker al klaar?

Luc: (glimlacht) “De geboortekaartjes moeten we het komende jaar nog drukken, maar we zitten volledig op schema. Dit hele proces is erg goed voorbereid. We laten niks aan het toeval over. We hanteren ook erg bewust een zeer open communicatie naar onze inwoners.”

Dirk: “We doen dit voor de burger. De Meulebekenaar en Tieltenaar.”

Hoe verliep de weg richting officiële beslissing?

Dirk: “Erg sereen. We zijn het thema ook nooit uit de weg gegaan. Toen onze buren en Ruiselede en Wingene hun fusieplannen aankondigden, kwamen er ook bij ons vanuit de oppositie vragen. En daar hebben we eerlijk op geantwoord. Dat er een bestuurskrachtanalyse liep, met een mogelijke fusie met Tielt en Pittem in het achterhoofd.”

Luc: “Bij ons hetzelfde verhaal. Ergens is het ook logisch dat we elkaar opzoeken. We werken al langer dan vandaag samen. Op vlak van mobiliteit, bijvoorbeeld. We zijn allesbehalve vreemden. De analyse bewees dat onze gemeenten perfect complementair zijn.”

“Wie welke plaats in de lijst inneemt, moet nog bepaald worden. Maar we komen allebei op” – Dirk Verwilst, burgemeester Meulebeke

Pittem stapt niet mee in jullie verhaal.

Luc: “Bijzonder jammer. We zijn dit hoofdstuk met drie evenwaardige partners gestart en hadden het graag ook met evenveel tot een goed einde gebracht, maar alle respect voor de keuze van Pittem.”

Dirk: “Wat als bij een eventuele verplichte fusiegolf in 2030 Pittem alsnog aan Tielt wordt toegevoegd? Dan is veel werk verloren gegaan. Meulebeke en Tielt sluiten perfect op elkaar aan, maar dat was – en is nog steeds – ook voor Pittem het geval. Even goeie vrienden, we zullen ook na 2025 nauw blijven samenwerken.”

Waarom is de fusie een goeie zaak?

Dirk: “Omdat ze ten eerste erg natuurlijk is. We zullen elkaar op elk vlak versterken. Om het wiskundig uit te drukken: Eén plus één wordt in dit geval drie.”

Luc: “We kampen ook met dezelfde problematiek. Lokale overheden hebben het steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden. We krijgen steeds meer opdrachten toebedeeld, maar ons team groeit niet mee. Samen zullen we meer slagkracht hebben. De continuïteit van de dienstverlening is de basis van alles. En een grotere stad of gemeente is als werkgever ook aantrekkelijker. Ik geef een concreet voorbeeld: onze mobiliteitsdienst telt op vandaag één personeelslid. Als die bijvoorbeeld door ziekte even uitvalt, staat alles on hold.”

Dirk: “Dat is bij ons ook zo. Dienst Ruimtelijke Ordening: één persoon. De milieudienst: één teamlid. Door onze krachten te bundelen, werken we dergelijke risico’s grotendeels weg. Wij hebben 104 mensen op de payroll, Tielt een 210-tal. Samen zullen we een van de grootste werkgevers van de nieuwe fusiegemeente vormen.”

“We hadden Pittem graag erbij gehad. We zijn dit hoofdstuk met drie evenwaardige partners gestart en hadden het liefst met evenveel tot een goed einde gebracht” – Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester Tielt

Speelt ook het financiële verhaal een rol?

Dirk: “Dat kunnen we niet ontkennen. Wanneer de fusie een feit is, krijgen we per jaar 835.000 euro extra werkingsbudget. Daar kan je al een steen mee verleggen.”

Luc: “We komen in een hogere categorie voor bijdragen uit het gemeentefonds en er is ook de directe fusiebonus van 12 miljoen euro. Dat geeft ons meer ademruimte en middelen.”

Dirk: “Iedereen heeft ook de mond vol over politieke vereenvoudiging. Ook dát zal een gevolg van de fusie zijn. We evolueren naar 31 gemeenteraadsleden in totaal, tegenover momenteel 27 in Tielt en 21 in Meulebeke. We starten dit verhaal met één burgemeester en negen schepenen, maar dat aantal wordt organisch afgebouwd. Voor 2031-2036 vallen we terug op acht schepenen, nog eens zes jaar later klokken we af op zeven.”

© Wouter Meeus

Wat veel mensen zich afvragen: zullen ze in eigen gemeente nog pakweg hun identiteitskaart kunnen vernieuwen?

Dirk: “Zeker. De basisdienstverlening blijft zowel in Meulebeke als Tielt gegarandeerd. Waar alle overkoepelende diensten zullen ondergebracht worden, moeten we het komende jaar bekijken. Maar het spreekt voor zich dat we intensief met elkaar samenwerkende afdelingen zullen centraliseren.”

Luc: “Ook hier geldt: duidelijke en open communicatie. Het is allesbehalve de bedoeling om de service naar de burger toe af te bouwen. Integendeel.”

“Er is een historische band tussen Tielt en Meulebeke. Dat zorgt voor een vlot fusieproces” – Luc Vannieuwenhuyze, burgemeester Tielt

Wat opvalt: het fusienieuws deed amper stof opwaaien. Dat lag in Ruiselede toch net iets anders…

Luc: “Nogmaals een bewijs van hoe goed we bij elkaar aansluiten. Er is een historische band.”

Dirk: “We zijn ook lang niet de eersten meer om deze beweging te maken. Al leeft dit verhaal wel iets meer in Meulebeke dan in Tielt.”

Omdat mensen vrezen dat hun geliefde gemeente door Tielt opgeslorpt zal worden?

Dirk: “Die vraag krijgen we af en toe, maar daar is niks van aan. Enkele weken geleden woonde ik samen met Luc nog een druk bijgewoonde infoavond in Meulebeke bij. Mensen kwamen met gezonde argwaan binnen, maar eens je hen alle beweegredenen haarfijn kan uitleggen, zie je de scepsis wegsmelten. Dan begrijpt iedereen dat dit een verstandelijk erg goed overwogen keuze is. Maar het emotionele kan altijd een rol blijven spelen.”

Luc: “Net daarom behouden we ook bewust beide gemeentenamen. Tielt als hoofdgemeente, maar met een duidelijke link naar Meulebeke. Onze baseline, die we in overleg met de burger willen ontwikkelen, zal die verbondenheid en eigenheid van Meulebeke in de verf zetten.”

Hoe zal die behouden worden?

Dirk: “Meulebeke zal altijd Meulebeke blijven. We hebben op vandaag een bloeiend verenigingsleven, onze sportclubs draaien op volle toeren én de Berenfeesten zijn onze nationale feestdag. Dat blijft zo. De fusie zal op dat vlak alvast één groot voordeel hebben: de Berenfeesten en Tieltse Europafeesten zullen nooit meer op hetzelfde moment georganiseerd worden. (grijnst) Dat was in het verleden al wel eens het geval.”

Het Tieltse zwembad blijft gesloten. “Op termijn moet er een nieuw zwembad tussen het centrum van Tielt en Meulebeke verrijzen. Het zwembad van Meulebeke heeft nog een vergunning tot 2030.” © Wouter Meeus

Over sport gesproken: wat met de zwembadkwestie?

Luc: “Onze Tieltse Zeeduivels smelten op 1 januari met zwemclub Ter Borcht samen. Zij geven op fusievlak dus het goeie voorbeeld. Het plan is en blijft om samen een project uit te werken. De ruimtelijke oefening waar het nieuwe project wordt ingepast, is lopende. Dat hadden we liefst samen met Pittem mee gerealiseerd, maar ook andere gemeenten kunnen hier mogelijk een rol in spelen. Een zwembad uitbaten is en blijft een prijzige aangelegenheid, maar hoe dan ook moeten we als fusiegemeente die accommodatie in huis hebben.”

Dirk: “Het Meulebeekse zwembad heeft nog een vergunning tot en met 2030. We hebben dus nog wat tijd om dit dossier grondig te behandelen.”

“De Berenfeesten zijn en blijven onze nationale feestdag. En zullen nooit meer met de Tieltse Europafeesten samenvallen” – Dirk Verwilst, burgemeester Meulebeke

De fusie zelf afronden moet wat sneller. Hoe uitdagend is het hele verhaal?

Dirk: “Het meest complexe dossier dat ooit op mijn bureau beland is. Dat zal voor mijn collega niet anders zijn.”

Luc:(knikt) “Ik heb al wat ervaring in de politiek, maar dit is toch van een andere orde. Er kruipt zeer veel tijd en energie in, maar dit plan voeren we door om de Meulebekenaar en Tieltenaar een mooie toekomst te bieden. En gelukkig kunnen we terugvallen op een erg bekwaam team.”

Jullie zijn allebei van CD&V-signatuur. Wie wordt straks burgemeester?

Dirk:(glimlacht) “Dat zal de kiezer bepalen.”

Luc: “Het is sowieso een eerlijk systeem. Wie de meeste stemmen haalt, wordt burgemeester. Duidelijker kan niet.”

Doen jullie allebei een gooi naar de sjerp?

Dirk: “We komen sowieso allebei op. Wie welke plaats inneemt en hoe de verhoudingen intern zullen liggen, moet de komende maanden duidelijk worden. De eerste ambitie is om met een mooie en degelijke bestuursploeg de fusie te kunnen aftrappen.”

Luc: “Onze prioriteit is om een waterdicht kader uit te werken waarin Tielt en Meulebeke in de meest ideale omstandigheden elkaar het jawoord kunnen geven. Om het in voetbaltermen uit te drukken: laat ons eerst het veld belijnen en de grasmat gezond houden. Daarna kunnen de spelers die gebruiken.”

Tot slot: hoe zullen jullie op 1 januari 2025 de fusie vieren?

Dirk: “Met een lekker Meulebeeks biertje op de Markt van Tielt.”

Luc: “Of met een Tielts biertje op het marktplein van Meulebeke. We zullen het beste van twee werelden combineren. In alles wat we doen.”

The post Het jawoord is definitief, Tielt en Meulebeke smelten op 1 januari 2025 samen: “Het is gewoon logisch dat we elkaar opzoeken” is provided by KW.be.

 

Meer krantenkoppen in België

Twee Tunesische ministers plots vervangen

De Tunesische minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Sociale Zaken zijn zaterdag plots afgedankt en vervangen. De kabinetswissel gebeurde tegen een achtergrond van een golf aan arrestaties in het maatschappelijk middenveld, waardoor de vrees groeit voor een verdere afkalving van de vrijheden in de jonge democratie Tunesië.

Lees meer »

“Buitenaards op het veld, doodnormaal ernaast”: Belgische stemmen over de ‘Last Dance’ van Rafael Nadal op Roland Garros

Het loopt storm op Roland Garros voor Rafael Nadal (37). De ‘King of Clay’ zwaait dit jaar Parijs uit. Bij zijn afscheidstoernee blikken Belgische ex-tegenstanders en coaches terug op de prestaties van superkampioen en de mens achter het gravelbeest. Het record van 14 (!) Roland Garros-titels van Nadal zien zij voor eeuwig. Of beslist ‘Baby-Rafa’ daar anders over?

Lees meer »

Dienstencheques kunnen echt wel duurder

De dienstencheques mogen gerust duurder worden. Dat is de conclusie van het bedrijf i-mens dat sinds februari zijn klanten 5 euro per uur meer laat betalen voor een poetshulp. Weinig mensen haakten af. Toch heeft de Vlaamse Regering de prijs van de dienstencheques nooit willen verhogen.

Lees meer »

Raket van Noord-Korea belandt in zee, schending van VN-resoluties

Noord-Korea heeft een raket afgevuurd, die in de zee is terechtgekomen. Dat zeggen Japan en Zuid-Korea. Eerder vandaag had het communistische regime van Noord-Korea laten weten dat het deze week met een raket een satelliet de ruimte in zou sturen. VN-resoluties verbieden Noord-Korea om ballistische raketten te lanceren.

Lees meer »

Timeless danst de pannen van het dak

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei gaven 250 dansers van dansschool Timeless uit Ichtegem het beste van zichzelf tijdens drie spetterende en zo goed als uitverkochte shows in Sportcentrum De Klokkenput. Maxime Vulsteke (28) is dan ook terecht trots op de prestaties van haar dansers en docenten.
The post Timeless danst de pannen van het dak appeared first

Lees meer »

Assisen Spuikommoord: syndicus beseft dat hij beoogde slachtoffer was

Het eigenlijke doelwit van Khaldoon Al-Baghdadi (42) heeft op het assisenproces over de roofmoord op Emmy Geboers (67) verklaard dat hij beseft dat hij door het oog van de naald is gekropen. Dirk S. ontkende dat hij een amoureuze relatie had met de beschuldigde, maar moest wel toegeven dat ze een paar keer seksuele betrekkingen hadden.
The post Assisen

Lees meer »

Aftellen naar de historische Brugse derby: Rik Verheye supportert voor Club, zijn personage ‘Nonkel Willy’ voor Cercle

Hoewel hij sinds kort met Sporting Hasselt zélf een voetbalclub in handen heeft, gaat acteur Rik Verheye zondag minstens even hard supporteren voor Club Brugge, dat aanspraak maakt op de titel. “Cercle zal zich niet laten ingraven, maar Club gaat vol voor de overwinning!”
The post Aftellen naar de historische Brugse derby: Rik Verheye supportert voor Club, zijn personage

Lees meer »

Spitfire neergestort bij herdenking slag om Groot-Brittannië

Tijdens een herdenking van de luchtslag om Groot-Brittannië (1940) is een historisch jachtvliegtuig van het type Supermarine Spitfire in de omgeving van de luchtmachtbasis Coningsby in het noordoosten van Engeland neergestort. Over het lot van de piloot is nog niets bekendgemaakt, aldus Britse media.

Lees meer »

Soms peperduur, vaak dubieus. Hier volgen voedingscoaches hun opleidingen: “Het kost 9.000 euro, maar dat verdien je snel terug”

Dat voedingscoaches soms verkeerde adviezen en twijfelachtige behandelingen geven, las u hier gisteren al. Maar hoe komen zij aan hun diploma’s? Onderzoeksjournalist Joppe Nuyts zocht uit hoe voedingscoaches in binnen- en buitenland les volgen bij soms dubieuze opleidingscentra. Sommige worden zelfs door de overheid gesubsidieerd. Hoe kan dat? En wat wordt er in zo’n opleidingen dan verteld?

Lees meer »