Gistel legt gezond financieel jaarrapport voor

De gemeenteraad heeft de jaarrekening van 2023 goedgekeurd. Daaruit moet blijken dat Gistel er financieel goed voor staat.

“2023 was opnieuw een jaar van uitdagingen, aanpassingen en onzekerheid in de wereldeconomie, met ook een impact op de lokale financiën”, zei bevoegd schepen Michel Vincke (Vooruit). “De wereldeconomie vertraagde als gevolg van onder meer de oorlog in Oekraïne en verzwakking van de Chinese economie. Het kernprobleem op wereldvlak bleef echter de overdreven hoge inflatie, wat ook een effect heeft op de uitgaven van het lokaal bestuur.”

Loonkosten (9,21 miljoen euro, +8,63%) en werkingsuitgaven (3,75 miljoen euro, +3,37%) namen in 2023 verder toe. “Door indexeringsmechanismen stegen gelukkig automatisch ook de stadsontvangsten, zoals de inkomsten uit de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing, werkingssubsidies en toelagen.”

De operationele en financiële opbrengsten stegen samen naar bijna 22,3 miljoen euro. Omwille van een technische ingreep van de FOD Financiën werden er bijkomend ook eenmalig meer opbrengsten uit de personenbelasting ontvangen.

Investeringen

Het budgettair resultaat voor 2023 bedraagt min 2,85 miljoen euro, “wat hoofdzakelijk te wijten is aan het op dreef komen van de realisatie van het investeringsprogramma”, zei Vincke. Hij verwees onder meer naar de dorpskernvernieuwing van Snaaskerke (ruim 1 miljoen euro), de werken aan en rond Zomerloos (samen 2,8 miljoen euro), de renovatie van de Snaaskerkse torenspits (286.000 euro), en de vernieuwing van het ontmoetingscentrum in Moere (275.000 euro). “Daarnaast is er een gecumuleerd overschot van de vorige jaren van 15,1 miljoen euro. Dit maakt dat de stad en het OCMW op 31 december 2023 over 12,2 miljoen euro aan financiële middelen beschikten. Dat geld zal hoofdzakelijk in 2024 en volgende jaren worden gebruikt voor het investeringsprogramma. De autofinancieringsmarge bedraagt ruim 3 miljoen euro, wat betekent dat we voldoende draagkracht hebben om financiële verplichtingen op lange termijn na te komen.”

Vincke maakt de slotsom dat de stad er de komende legislatuur financieel gezond voor staat. “We hebben nooit zoveel geïnvesteerd in een legislatuur, we houden de leningen op een zeer aannemelijk niveau en veel lager dan in de meeste andere steden. Zowel de autofinancieringsmarge als het budgettair resultaat zijn positiever dan voorzien in de meerjarenplanning.” (TVA)

The post Gistel legt gezond financieel jaarrapport voor is provided by KW.be.

 

Meer krantenkoppen in België

Tijdens de week bediende,in het weekend… samoerai, Danny (53) bouwde zelf indrukwekkend kostuum

Komend weekend stap je zo de middeleeuwen binnen in ’t Oosthof in Snellegem bij Jabbeke. Tussen de vele ridders die er twee dagen leven, werken en strijden als vanouds, vind je ook… een Japanse krijger. Danny Craeye maakte zijn eigen samoeraikostuum.
The post Tijdens de week bediende,in het weekend… samoerai, Danny (53) bouwde zelf indrukwekkend kostuum appeared first on

Lees meer »

Helft zorgverleners kampt met te veel stress op het werk

De helft van alle werknemers in de zorg- en welzijnssector vindt dat de werkdruk te hoog is. Dat blijkt uit de nieuwe werkbaarheidsmeting van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Het aantal blijft stabiel ten opzichte van 2019, maar toont een aanzienlijke stijging vergeleken met de eerste meting in 2004.

Lees meer »

Wie abonnement bij KM koopt, ontvangt gratis kortingsboekje

Voetbalclub KM Torhout organiseert een interessante actie. Wie een abonnement koopt of verlengt voor de 15 thuiswedstrijden van de A-ploeg ontvangt een gratis kortingsboekje met tal van voordelen bij de sponsors van de vereniging. Zo bijvoorbeeld een gratis carwashbeurt, tal van kortingsbonnen en leuke geschenken.
The post Wie abonnement bij KM koopt, ontvangt gratis kortingsboekje appeared first on KW.be.

Lees meer »